Kamila Kaźmierczak

 • Psychoterapeutka
 • Psycholog
 • Twórca treści psychoedukacyjnych
 • Autorka podcastu „Psycho Sprawy”

Jak pracuję i co proponuję?

Pracuję z osobami dorosłymi, indywidualnie.

 • Psychoterapia stacjonarna w Gdyni – zwykle długoterminowa forma spotkań raz w tygodniu o ustalonej porze ogniskującą się na pracy mającej sprzyjać określonym celom. Poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi. Forma spotkania: gabinet w Gdyni.
Czytaj więcej

Proces głębokiej i trwałej zmiany jest czasochłonny – Wybierając drogę pracy nad sobą w postaci psychoterapii będziesz do tego zdania wracać z ulgą i zrozumieniem lub je przeklinać.

Nie jest możliwe przyspieszenie tempa własnego rozwoju. Niektóre ze zmian wymagają czasu i cierpliwości. Długoterminowy kontakt z terapeutą daje możliwość przepracowania bolesnych i trudnych doświadczeń z przeszłości, a także poznać własne zasoby i ograniczenia. Osoba w terapii uczy się dokonywać wyborów w zgodzie z własnymi potrzebami, co daje jej poczucie wolności i odpowiedzialności, a także przyczynia się do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia, czujesz, że mimo różnych prób nie udało Ci się ruszyć w kierunku rozwiązania swoich problemów lub nie wiesz jak poradzić sobie z trudnościami – zapraszam Cię do mojego gabinetu.

Pracuję z osobami doświadczającymi konkretnych zaburzeń związanych z życiem psychicznym jak i z takimi, które są w kryzysie, chcą polepszyć jakość swojego życia, poznać i zrozumieć swoje emocje, rozwinąć się.

Jean Paul Sartre stwierdził: „Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono” – nie wiem czy istnieje zdanie, które bardziej oddawałoby to, co widzę w psychoterapii jako największą szansę.
Wierzę, że szczera i głęboka praca psychoterapeutyczna może istotnie podnieść jakość relacji z samym sobą i z ludźmi.

 • Psychoterapia online – zwykle długoterminowa forma spotkań raz w tygodniu o ustalonej porze ogniskującą się na pracy mającej sprzyjać określonym celom. Poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi. Forma spotkania: wideorozmowa przez platformę WhatsApp.
Czytaj więcej

Przebieg terapii online tak jak procesu realizowanego w formie klasycznej w gabinecie jest dostosowany indywidualnie do danego klienta.

Najpierw realizowane są spotkania konsultacyjne, na których osoba szukająca pomocy może poznać, przynajmniej wstępnie, terapeutę i zobaczyć jak się czuje w takim rodzaju kontaktu, aby później zadecydować czy chce się zdecydować na kontynuację spotkań w formie stałej psychoterapii.

Dla terapeuty konsultacje to czas zbierania informacji i formułowania problemu / zagadnień do zaopiekowania w procesie terapii, a także sposobność by zbadać w sobie, czy będzie w stanie zaoferować pomoc dostosowaną do potrzeb klienta.
Oferuję spotkania przez Platformę Whatsapp.

Skuteczność terapii online potwierdzona badaniami naukowymi

Większość wyników badań potwierdza fakt, że osoby korzystające z terapii za pośrednictwem Internetu, po jej zakończeniu, czują się i funkcjonują lepiej niż przed terapią. Dalsze dane wynikające z badań pokazują, że psychoterapia poprzez rozmowę wideo jest tak samo skuteczna jak ta prowadzona w gabinecie. W większości grup porównywanych przez badaczy nie odnotowano znaczących różnic w skuteczności terapii tradycyjnej i i online.

W opisie tego akapitu korzystałam z następującego źródła:
Artykuł Delivery of Evidence-Based Psychotherapy via Video Telehealth, Daniel F. Gros & Leslie A. Morland & Carolyn J. Greene & Ron Acierno & Martha Strachan & Leonard E. Egede & Peter W. Tuerk & Hugh Myrick & B. Christopher Frueh, 7 July 2013.

Podczas spotkania online zapewniam dyskrecję i poufność tak samo jak podczas tradycyjnej formy spotkania.
Spotkanie trwa 50 minut

 • Webinary – uzupełniająca i poszerzająca formuła do pracy własnej w postaci materiałów udostępnianych w sklepie. Stanowi wartość dodaną i psychoedukacyjną na temat różnych zjawisk i wyzwań życiowych. Sprawdź dostępne webinary.
Czytaj więcej

Przebieg terapii online tak jak procesu realizowanego w formie klasycznej w gabinecie jest dostosowany indywidualnie do danego klienta.

Najpierw realizowane są spotkania konsultacyjne, na których osoba szukająca pomocy może poznać, przynajmniej wstępnie, terapeutę i zobaczyć jak się czuje w takim rodzaju kontaktu, aby później zadecydować czy chce się zdecydować na kontynuację spotkań w formie stałej psychoterapii.

Dla terapeuty konsultacje to czas zbierania informacji i formułowania problemu / zagadnień do zaopiekowania w procesie terapii, a także sposobność by zbadać w sobie, czy będzie w stanie zaoferować pomoc dostosowaną do potrzeb klienta.
Oferuję spotkania przez Platformę Whatsapp.

Skuteczność terapii online potwierdzona badaniami naukowymi

Większość wyników badań potwierdza fakt, że osoby korzystające z terapii za pośrednictwem Internetu, po jej zakończeniu, czują się i funkcjonują lepiej niż przed terapią. Dalsze dane wynikające z badań pokazują, że psychoterapia poprzez rozmowę wideo jest tak samo skuteczna jak ta prowadzona w gabinecie. W większości grup porównywanych przez badaczy nie odnotowano znaczących różnic w skuteczności terapii tradycyjnej i i online.

W opisie tego akapitu korzystałam z następującego źródła:
Artykuł Delivery of Evidence-Based Psychotherapy via Video Telehealth, Daniel F. Gros & Leslie A. Morland & Carolyn J. Greene & Ron Acierno & Martha Strachan & Leonard E. Egede & Peter W. Tuerk & Hugh Myrick & B. Christopher Frueh, 7 July 2013.

Podczas spotkania online zapewniam dyskrecję i poufność tak samo jak podczas tradycyjnej formy spotkania.
Spotkanie trwa 50 minut

O mnie

Wywodzę się z nurtu Gestalt, tu się wycertyfikowałam i złapałam grunt, by móc dalej sięgać po to, co mi w duszy psychoterapeutki gra… a gra mi równie donośnie myślenie psychodynamiczne i psychoanalityczne, które cenię, szanuję i czerpię z niego do pracy z klientami.

Jestem już dziś przekonana, że najlepiej pracuje mi się integrując gestaltowe czucie, bycie w kontakcie, ciepło i uważność na ciało z psychodynamicznym rozumieniem, osadzeniem w teorii, która budzi poczucie, że to wszystko spina w sensowny obraz, który jest zawsze inny dla każdego człowieka.

I tak – czerpiąc z obu światów – jestem gotowa wyruszać z klientem w drogę, żeby ten obraz odkryć… i ukochać.

Mam wiele lat psychoterapii własnej za sobą. Zdaje się, że mogę powiedzieć, że naprawdę wiem, co przeżywa osoba w tym fotelu naprzeciwko… tak w blaskach jak i cieniach procesu. Ja do dziś ten proces chłonę /kocham /ciekawię się /przeklinam /daje się mu zaskoczyć /opłakuję /obserwuję… wybieram.

Więcej o nurcie Gestalt zawarłam w artykule na moim blogu, do którego zapraszam.

Ważne&Poważne

Trochę kwestii formalno porządkujących i nazywających rzeczy w konkrecie.

Posiadam certyfikat psychoterapeuty wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT). Jestem magistrem psychologii (SWPS).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego ESCULAP i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Gdyni, gdzie przez kilka lat pracowałam indywidualnie i z grupami. Obecnie prowadzę prywatną praktykę.

Wcześniejsze doświadczenie:

 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku,
 • EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie na oddziałach: Opiekuńczo-leczniczym, Terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu i behawioralnie oraz Terapeutycznym dla osób uzależnionych
  od środków psychoaktywnych,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Psycholog szkolny

Pracuję z osobami, które:

 • znajdują się w trudnym momencie (ostry stres, rozstania, mobbing, kryzysy rozwojowe,
  trudne zmiany)
 • cierpią z powodu zaburzeń nastroju
 • doświadczają lęku
 • doświadczają problemów w związku
 • doświadczają trudności i cierpienia w kontaktach ze światem
 • nie czują się zadowolone ze swojego życia
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • chorują psychosomatycznie
 • chcą bardziej poznać siebie, rozwijać się i stawać bardziej świadomymi

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji

 • Pracuję w oparciu o kodeks etyczno-zawodowy psychologa i kodeks etyczny psychoterapeuty EAGT.
 • Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.
 • Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu.
 • Ukończyłam również roczny Staż Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie

Podcast

Jak już tu jesteś, daj się zaprosić na Psycho Sprawy – miejsce gdzie dzieją się omówienia zjawisk z życia Kowalskiego z klatki obok i Kowalskiego z kozetki. Trochę szkiełko i oko, trochę serce i wczucie.

Poruszam tu przepuszczone przez mój filtr kwestie uczuć, zjawisk i kontekstów.

Jest o wyzwaniach w rozwoju osobistym i każdym, psychoterapii, narcyzmie, stanach ważnych dla życia wewnętrznego i wreszcie – z odniesieniem do lub punktem wyjścia z… tego co daje nam świat kultury i sztuki.

Tu zapraszam na herbatkę.

Psychoterapia Gestalt

W obrębie psychoterapii Gestalt skupiam się na poszerzaniu świadomości klienta / pacjenta.

Uważam, że świadomość daje wybór, a wybór to wolność i możliwość takiego kierowania życiem, które będzie zgodne z samym sobą. Pracuję w oparciu o relację i dialog.

W tym procesie ważne jest zrozumienie sposobów, w jakie klient unika świadomości siebie i swoich wyborów, po to by je zaakceptować, a później jeśli zdecyduje – zmienić. Terapia Gestalt nie zakłada zamierzonego zmieniania człowieka.

Poza nurtem Gestalt wspieram się koncepcjami psychodynamicznymi i psychoanalitycznymi, które pozwalają mi szerzej rozumieć problemy i proces osoby, z którą pracuję.

Kontakt

Gabinet Psychoterapii Gestalt Kamila Kaźmierczak
Gdynia, ul. Władysława IV 59, 5. piętro, lok. 26

W celu umówienia konsultacji bardzo proszę o kontakt mailowy:
kamilaakazmierczak@gmail.com

Dla ułatwienia komunikacji zachęcam, by w mailu zawrzeć informację czy potrzebna jest konsultacja stacjonarnie w gabinecie w Gdyni czy online.

Uprzejmie informuję, że kontakt mailowy służy umówieniu spotkania i ustaleniu kwestii organizacyjnych. Kwestie merytoryczne omawiane są na spotkaniu.