Gabinet Psychoterapii w Gdyni

Relacja leczy rany lepiej, niż czas

Jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia, czujesz, że mimo różnych prób nie udało Ci się ruszyć w kierunku rozwiązania swoich problemów lub nie wiesz jak poradzić sobie z trudnościami – zapraszam Cię do mojego gabinetu.

Pracuję z osobami doświadczającymi konkretnych zaburzeń związanych z życiem psychicznym jak i z takimi, które są w kryzysie, chcą polepszyć jakość swojego życia, poznać i zrozumieć swoje emocje, rozwinąć się.

„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono” – Jean Paul Sartre. Wierzę, że szczera i głęboka praca psychoterapeutyczna może istotnie podnieść jakość relacji z samym sobą i z ludźmi.

 

Psycholog i Psychoterapeuta w Gdyni

Od wielu lat zdobywam wiedzę i doświadczenie mając kontakt z osobami o różnych profilach zaburzeń. Umiejętności terapeutyczne nabywałam i rozwijam w różnych ośrodkach i organizacjach zajmujących się pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz we własnym gabinecie.
W dziedzinie pracy psychoterapeutycznej najbardziej cenię sobie kilkuletnią pracę na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Esculap w Gdyni, gdzie prowadziłam psychoterapię grupową i indywidualną z pacjentami chorującymi na depresję, zaburzenia lękowe i doświadczające trudności w relacjach z innymi. Swój warsztat doskonaliłam także w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym oraz w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie na oddziałach: Opiekuńczo-leczniczym, Terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu i behawioralnie oraz Terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Psychoterapia Gestalt

W obrębie psychoterapii Gestalt skupiam się na poszerzaniu świadomości klienta / pacjenta. Uważam, że świadomość daje wybór, a wybór to wolność i możliwość takiego kierowania życiem, które będzie zgodne z samym sobą. Pracuję w oparciu o relację i dialog.

Poza nurtem Gestalt wspieram się koncepcjami psychodynamicznymi i psychoanalitycznymi, które pozwalają mi szerzej rozumieć problemy i proces osoby, z którą pracuję.

Pomoc, jaką uzyskasz w moim gabinecie:

  • Konsultacje psychologiczne – pierwsze spotkania, służące określeniu problemu i zaplanowaniu odpowiedniej formy pomocy
  • Psychoterapia krótkoterminowa – jest skoncentrowana na konkretnym celu jak podjęcie ważnej decyzji, poradzenie sobie ze zmianą i opiera się o istniejące już u klienta zasoby
  • Psychoterapia długoterminowa – jest to proces długotrwały i prowadzący do głębokiej zmiany. Daje możliwość przepracowania bolesnych i trudnych oświadczeń z przeszłości, a także poznać własne zasoby i ograniczenia
  • Wsparcie w kryzysie – Wsparcie w momencie, kiedy klienta zasoby nie są wystarczające, by poradzić sobie samemu lub możliwość korzystania z nich jest ograniczona
Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt jest skierowana w głównej mierze na poszerzanie świadomości siebie, która umożliwia trwale rozwiązanie problemów klienta i sensowne kierowanie swoim życiem. Świadomość daje możliwość wyboru, a to daje możliwość zmiany. Praca w nurcie Gestalt...

czytaj dalej

Świętojańska 73/1, Gdynia