Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt jest skierowana w głównej mierze na poszerzanie świadomości siebie, która umożliwia trwale rozwiązanie problemów klienta i sensowne kierowanie swoim życiem.

Świadomość daje możliwość wyboru, a to daje możliwość zmiany.

Praca w nurcie Gestalt obejmuje emocje, myśli, potrzeby, a także odczucia płynące z ciała.

W tym procesie ważne jest zrozumienie sposobów, w jakie klient unika świadomości siebie i swoich wyborów, po to by je zaakceptować, a później jeśli zdecyduje – zmienić. Terapia Gestalt nie zakłada zamierzonego zmieniania człowieka.

Człowiek może zmienić się trwale i głęboko jedynie na drodze odkrywania tego, kim i jaki jest naprawdę.

Najważniejsza w procesie psychoterapii Gestalt jest relacja klienta i terapeuty. Jest ona traktowana jako główny czynnik leczący. Pomaga poszerzać zakres świadomości klienta.

Dla terapeuty Gestalt niezwykle ważna jest autentyczność w relacji terapeutycznej. Psychoterapeuta mimo zawodowego dystansu, mówi o swoich emocjach, jeśli to jest ważne w perspektywie psychoterapii. Celem terapii Gestalt jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji i przywrócenie jednostce poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Terapia Gestalt nie ma poprzestawać jedynie na poszerzaniu świadomości, ale też ma prowadzić do konkretnych zmian życiowych, za które klient weźmie odpowiedzialność