KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Pierwsze spotkania z terapeutą. Pomagają rozpoznać problem klienta i charakter zgłaszanych dolegliwości. Zazwyczaj proponuję kilka spotkań konsultacyjnych (2-3), które są dla obu stron szansą na sprawdzenie, czy chcą dalej współpracować w procesie psychoterapii.

Czas trwania: 50 minut.

Psychoterapia

Psychoterapia krótkoterminowa

Jest skoncentrowana na konkretnym celu, jak podjęcie ważnej decyzji życiowej, poradzenie sobie ze zmianą, wyjście z kryzysu. Opiera się na istniejących już u klienta zasobach i możliwościach, które klient może z pomocą terapeuty rozwijać. Jest zasadna kiedy nie ma wskazań do psychoterapii długoterminowej, takich jak na przykład zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości.

Trwa od 10 – 20 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o ustalonej porze.

Czas trwania: 50 minut.

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Proces głębokiej i trwałej zmiany jest czasochłonny. Nie jest możliwe przyspieszenie tempa własnego rozwoju. Niektóre ze zmian wymagają czasu i cierpliwości. Długoterminowy kontakt z terapeutą daje możliwość przepracowania bolesnych i trudnych doświadczeń z przeszłości, a także poznać własne zasoby i ograniczenia. Osoba w terapii uczy się dokonywać wyborów w zgodzie z własnymi potrzebami, co daje jej poczucie wolności i odpowiedzialności, a także przyczynia się do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.

Trwa od 6 miesięcy do kilku lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o ustalonej porze.

Czas trwania: 50 minut.