Psychoterapia

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Pierwsze spotkania z terapeutą. Pomagają rozpoznać problem klienta i charakter zgłaszanych dolegliwości. Zazwyczaj proponuję kilka spotkań konsultacyjnych (2-3), które są dla obu stron szansą na sprawdzenie, czy chcą dalej współpracować w procesie psychoterapii.

Czas trwania: 50 minut.

PSYCHOTERAPIA KRÓTKOTERMINOWA

Jest skoncentrowana na konkretnym celu, jak podjęcie ważnej decyzji życiowej, poradzenie sobie ze zmianą, wyjście z kryzysu. Opiera się na istniejących już u klienta zasobach i możliwościach, które klient może z pomocą terapeuty rozwijać. Jest zasadna kiedy nie ma wskazań do psychoterapii długoterminowej, takich jak na przykład zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości.

Trwa od 10 – 20 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o ustalonej porze.

Czas trwania: 50 minut.

PSYCHOTERAPIA DŁUGOTERMINOWA

Proces głębokiej i trwałej zmiany jest czasochłonny. Nie jest możliwe przyspieszenie tempa własnego rozwoju. Niektóre ze zmian wymagają czasu i cierpliwości. Długoterminowy kontakt z terapeutą daje możliwość przepracowania bolesnych i trudnych doświadczeń z przeszłości, a także poznać własne zasoby i ograniczenia. Osoba w terapii uczy się dokonywać wyborów w zgodzie z własnymi potrzebami, co daje jej poczucie wolności i odpowiedzialności, a także przyczynia się do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.

Trwa od 6 miesięcy do kilku lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o ustalonej porze.

Czas trwania: 50 minut.

PSYCHOTERAPIA ONLINE

Przebieg terapii online tak jak procesu realizowanego w formie klasycznej w gabinecie jest dostosowany indywidualnie do danego klienta.
Najpierw realizowane są spotkania konsultacyjne, na których osoba szukająca pomocy może poznać, przynajmniej wstępnie, terapeutę i zobaczyć jak się czuje w takim rodzaju kontaktu, aby później zadecydować czy chce się zdecydować na kontynuację spotkań w formie stałej psychoterapii.

Dla terapeuty konsultacje to czas zbierania informacji i formułowania problemu / zagadnień do zaopiekowania w procesie terapii, a także sposobność by zbadać w sobie, czy będzie w stanie zaoferować pomoc dostosowaną do potrzeb klienta.

Oferuję spotkania przez Platformę Whatsapp.

Skuteczność terapii online potwierdzona badaniami naukowymi

Większość wyników badań potwierdza fakt, że osoby korzystające z terapii za pośrednictwem Internetu, po jej zakończeniu, czują się i funkcjonują lepiej niż przed terapią. Dalsze dane wynikające z badań pokazują, że psychoterapia poprzez rozmowę wideo jest tak samo skuteczna jak ta prowadzona w gabinecie. W większości grup porównywanych przez badaczy nie odnotowano znaczących różnic w skuteczności terapii tradycyjnej i i online.

W opisie tego akapitu korzystałam z następującego źródła: Artykuł Delivery of Evidence-Based Psychotherapy via Video Telehealth, Daniel F. Gros & Leslie A. Morland & Carolyn J. Greene & Ron Acierno & Martha Strachan & Leonard E. Egede & Peter W. Tuerk & Hugh Myrick & B. Christopher Frueh, 7 July 2013.
Podczas spotkania online zapewniam dyskrecję i poufność tak samo jak podczas tradycyjnej formy spotkania.

Spotkanie jest realizowane poprzez uzgodnioną platformę i trwa 50 minut.

Umów wizytę pisząc wiadomość na adres mailowy: kamilaakazmierczak@gmail.com