Psychoterapia ONLINE

 

Przebieg terapii online tak jak procesu realizowanego w formie klasycznej w gabinecie jest dostosowany indywidualnie do danego klienta.
Najpierw realizowane są spotkania konsultacyjne, na których osoba szukająca pomocy może poznać, przynajmniej wstępnie, terapeutę i zobaczyć jak się czuje w takim rodzaju kontaktu, aby później zadecydować czy chce się zdecydować na kontynuację spotkań w formie stałej psychoterapii. 

 

Dla terapeuty konsultacje to czas zbierania informacji i formułowania problemu / zagadnień do zaopiekowania w procesie terapii, a także sposobność by zbadać w sobie, czy będzie w stanie zaoferować pomoc dostosowaną do potrzeb klienta.

Oferuję spotkania przez Platformę Signal lub Whatsapp.

 

Skuteczność terapii online potwierdzona badaniami naukowymi

Większość wyników badań potwierdza fakt, że osoby korzystające z terapii za pośrednictwem Internetu, po jej zakończeniu, czują się i funkcjonują lepiej niż przed terapią. Dalsze dane wynikające z badań pokazują, że psychoterapia poprzez rozmowę wideo jest tak samo skuteczna jak ta prowadzona w gabinecie. W większości grup porównywanych przez badaczy nie odnotowano znaczących różnic w skuteczności terapii tradycyjnej i i online.

W opisie tego akapitu korzystałam z następującego źródła: Artykuł Delivery of Evidence-Based Psychotherapy via Video Telehealth, Daniel F. Gros & Leslie A. Morland & Carolyn J. Greene & Ron Acierno & Martha Strachan & Leonard E. Egede & Peter W. Tuerk & Hugh Myrick & B. Christopher Frueh, 7 July 2013.

Podczas spotkania online zapewniam dyskrecję i poufność tak samo jak podczas tradycyjnej formy spotkania.

Spotkanie jest realizowane poprzez uzgodnioną platformę i trwa 50 minut.

 

Umów wizytę pisząc wiadomość na adres mailowy: kamilaakazmierczak@gmail.com